Merikartta on kehitteillä oleva ekosysteemi ja muutosvoima, jonka kautta hiiliviisas meriklusteri etenee entistä vauhdikkaammin.

 

Lue lisää Merikartan työstä >

Edistämme työtä neljässä eri teemaryhmässä, joissa ideoidaan uusia hankeavauksia, yhteistyökuvioita ja toimenpiteitä.

Lue lisää teemaryhmistä >

Hyvinvoiva meri

Kestävä merenkulun operointi

Hiilineutraali polttoaine ja energia

Modulaarisuus ja kestävät materiaalit

Vaikuta kiertotalouden mukaisen meriklusterin kehittymiseen!

Voit vaikuttaa nyt kiertotalouden mukaisen, hiilineutraalin meriklusterin kehittymiseen. Kartoitamme nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita sidosryhmäkyselyn avulla Merikartta-verkoston puitteissa.Kuka......

Vuoropuhelulla kohti hiilineutraalia huomista

Viimeisin IPCC:n raportti maalaa huolestuttavan kuvan ilmastonmuutoksen etenemisestä. Raportin mukaan 2 celsiusasteen alle jäävä lämpötilannousu on mahdollista vain, mikäli......