Merikartta on kehitteillä oleva ekosysteemi ja muutosvoima, jonka kautta hiiliviisas meriklusteri etenee entistä vauhdikkaammin. Lue lisää Merikartan työstä >

Merikartan sidosryhmäkyselyn tulokset on julkaistu

Olemme julkaiseet Merikartan sidosryhmäkyselyn tulokset. Raportti kertoo Turun ammattikorkeakoulun Merikartta-verkoston puitteissa keväällä 2022 tehdystä sidosryhmäkyselystä ja sen......

Merikartta osana meriklusterin osaamisen kasvattamista

Merikartta-ekosysteemityön käynnistymisen suurimpana ajavana voimana oli isossa kuvassa meriluonnon monimuotoisuus ja sen turvaaminen. Suomessa on pitkä historia merenkulussa ja sitä kautta......

Tutustu merten ympäristöhaasteisiin

Maailman meriä uhkaavat monet asiat, kuten roskaantuminen, jäiden sulaminen ja öljynporaus. Tutustu alla olevan kuvan avulla uhkiin ja haasteisiin....