Merikartta on kehitteillä oleva ekosysteemi ja muutosvoima, jonka kautta hiiliviisas meriklusteri etenee entistä vauhdikkaammin. Lue lisää Merikartan työstä >

Merikartan sidosryhmäkyselyn tulokset on julkaistu

Olemme julkaiseet Merikartan sidosryhmäkyselyn tulokset. Raportti kertoo Turun ammattikorkeakoulun Merikartta-verkoston puitteissa keväällä 2022 tehdystä sidosryhmäkyselystä ja sen......

Merikartta osana meriklusterin osaamisen kasvattamista

Hiilineutraalia kiertotalouden mukaista meriklusteria on kehitetty Merikartta-ekosysteemissä syksystä 2020 lähtien. Tavoitteena on kehittää yhteistyössä eri organisaatioiden ja osaajien kanssa......

Tutustu merten ympäristöhaasteisiin

Maailman meriä uhkaavat monet asiat, kuten roskaantuminen, jäiden sulaminen ja öljynporaus. Tutustu alla olevan kuvan avulla uhkiin ja haasteisiin....