Merikartta on kehitteillä oleva ekosysteemi ja muutosvoima, jonka kautta hiiliviisas meriklusteri etenee entistä vauhdikkaammin.

 

Lue lisää Merikartan työstä >

Edistämme työtä neljässä eri teemaryhmässä, joissa ideoidaan uusia hankeavauksia, yhteistyökuvioita ja toimenpiteitä.

Lue lisää teemaryhmistä >

Hyvinvoiva meri

Kestävä merenkulun operointi

Hiilineutraali polttoaine ja energia

Modulaarisuus ja kestävät materiaalit

Merikartta-blogissa: Yhteisvoimin kohti hiilineutraalia merenkulkua

Valtaosa, jopa 90 % maailman kauppaliikenteestä tapahtuu meriteitse. Kaikkia kuljetusmuotoja vertailtaessa merikuljetusten hiilidioksidipäästöt ovat n. 2,6 % kokonaismäärästä. Kansainvälinen......

Opinnäytetyöaihe Merikartta-hankkeesta: tehokkuus ja hiiliviisaus satamissa

Meret ja merten ekosysteemi ovat maapallomme elinehto. Meret toimivat planeettamme keuhkoina. Ne ovat myös suurin käytössämme oleva hiilinielu ja sitä kautta keskeisessä roolissa ilmaston......