Merikartta on kehitteillä oleva ekosysteemi ja muutosvoima, jonka kautta hiiliviisas meriklusteri etenee entistä vauhdikkaammin.

 

Lue lisää Merikartan työstä >

Edistämme työtä neljässä eri teemaryhmässä, joissa ideoidaan uusia hankeavauksia, yhteistyökuvioita ja toimenpiteitä.

Lue lisää teemaryhmistä >

Hyvinvoiva meri

Kestävä merenkulun operointi

Hiilineutraali polttoaine ja energia

Modulaarisuus ja kestävät materiaalit

Opinnäytetyöaihe Merikartta-hankkeesta: Meriklusterin energianeutraalien ratkaisujen sidosryhmäanalyysi

Haluatko olla mukana kehittämässä hiilineutraalia meriklusteria?Merikartta-työssä suunnitellaan muun muassa hankkeita uusien hiilineutraalien energiavaihtoehtojen demonstroimiseksi laivoissa.......

Vaikuta kiertotalouden mukaisen meriklusterin kehittymiseen!

Voit vaikuttaa nyt kiertotalouden mukaisen, hiilineutraalin meriklusterin kehittymiseen. Kartoitamme nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita sidosryhmäkyselyn avulla Merikartta-verkoston puitteissa.Kuka......