UUTISET

Opinnäytetyöaihe Merikartta-hankkeesta: tehokkuus ja hiiliviisaus satamissa

Meret ja merten ekosysteemi ovat maapallomme elinehto. Meret toimivat planeettamme keuhkoina. Ne ovat myös suurin käytössämme oleva hiilinielu ja sitä kautta keskeisessä roolissa ilmaston......

Opinnäytetyöaihe Merikartta-hankkeesta: Merikartta kestävään tulevaisuuteen – seuraavat merimailit

Meret ja merten ekosysteemi ovat maapallomme elinehto. Meret toimivat planeettamme keuhkoina. Ne ovat myös suurin käytössämme oleva hiilinielu ja sitä kautta keskeisessä roolissa ilmaston......

Opinnäytetyöaihe Merikartta-hankkeesta: Meriklusterin energianeutraalien ratkaisujen sidosryhmäanalyysi

Haluatko olla mukana kehittämässä hiilineutraalia meriklusteria?Merikartta-työssä suunnitellaan muun muassa hankkeita uusien hiilineutraalien energiavaihtoehtojen demonstroimiseksi laivoissa.......