Merikartta

Merikartta on kehitteillä oleva kiertotalousekosysteemi ja koko ajan laajeneva verkosto. Merikartta on muutosvoima, jonka kautta hiiliviisas ja kiertotaloudenmukainen meriklusteri etenee vielä nykyistäkin vauhdikkaammin.

Suomella on pitkä historia meriklusterin parissa ja paljon osaamista aina laivojen rakentamisesta teknologiseen kehittämiseen. Uskomme, että alan laaja yhteistyö parantaa työllisyyttä ja kilpailukykyä ja mahdollistaa hiilineutraalin ja kiertotaloudenmukaisen meriklusterin muodostumisen. Osaamiselle ja teknologisille ratkaisuille on myös globaalia kysyntää, mikä tulee kasvamaan tulevina vuosina, kun säädökset kiristyvät.

Yhdessä tehtävä työ meriklusterin vastuullisuuden lisäämiseksi saa alalle myös hyvää näkyvyyttä. Suomessa on paljon tällaisen ekosysteemin kehittämiseen tarvittavaa osaamista.

Merikartan vaiheet: pohjustus 2017-2020, TEM-rahoitteinen ekosysteemin startti 2020-2022, uusi vaihe 2022 ->

 

 

Visiomme

Rakennamme kestävää tulevaisuutta luomalla suomalaisen meriklusterin, jonka kaikki toimijat toteuttavat kestävää merenkulkua. Hiilineutraalius ja kiertotalous on huomioitu kaikessa toiminnassa ja koko arvoketjun elinkaaren ajan. Hiilidioksidipäästöjä ei synny enempää kuin sidotaan. Toiminta on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Näin rakennetaan kestävää tulevaisuutta.

 

 

 

Tavoitteenamme on

  • Toimintaedellytykset: Luoda vakaat toimintaedellytykset alan kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämiselle Suomessa.
  • YhteistyöRakentaa avoimuuteen ja luottamukseen perustuva verkostojossa tehdään yhdessä Suomesta alan edelläkävijä.

  • Elinkaari: Kartoittaa koko arvoketjun elinkaaren ympäristövaikutukset ja kiertotalouden mahdollisuudet.

  • Uusi osaaminen: Lisätä ja jakaa osallistujien osaamista ja tehdä uusia hankeavauksia ja innovaatioita teemaan liittyen. Yhteistyömalli, joka kokoaa aiemmat hankkeet, osaamisen ja teknologiat samalle kartalle. 

 

“Työ meriteollisuuden ekosysteemin rakentamiseksi on alkanut. Toivotamme kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan työhön! Tavoitteenamme on rakentaa tulevaisuuden meriliikenteen klusteri, jossa on laajasti käytössä hiilineutraalit kiertotalousratkaisut. Emme halua käynnistää vain kehityshanketta, vaan tavoitteena on rakentaa pysyvä toimintatapa toimialalla työskentelevien yritysten ja julkisten toimijoiden väliselle yhteistyölle. Siinä sivussa aiomme tehdä suomalaisesta merenkulusta edelläkävijän kokonaisvaltaisten ja kestävien kuljetusratkaisujen kehittäjänä sekä käyttöönottajana.”
– Nani Pajunen, johtava asiantuntija, Sitra

 

 

Verkoston rakentamista ja fasilitointia rahoitti 2020-2022  Työ- ja elinkeinoministeriö.

 

TEM-rahoitteisen työvaiheen aikana Merikartan ohjausryhmään kuuluivat:

Baltic Sea Action Group (BSAG)

Meriaura Group

Elomatic

Meriteollisuus ry

VTT

Suomen Varustamot ry

Meyer Turku Oy

Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen Satamaliitto

Aalto-yliopisto

Sitra

SSAB Europe

Turku Science Park