Kirjasto

Kirjasto kokoaa ekosysteemiin ja hiiliviisaan meriklusterin kehittämiseen liittyvät tutkimukset, uutiset ja opinnäytetyöt.

 

Opinnäytetyöt

Karjalainen (2021): Hiilineutraalin kiertotalouden tilanne meriklusterissa – Kooste vuosien 2019–2021 hiilineutraaleista kiertotalousratkaisuista meriklusterissa.

Opinnäytetyössä tutkitaan, minkälaista kiertotalous ja hiilineutraalia toimintaa maailmalla on meriklusterin osista. Opinnäytetyössä määritetään myös hiilineutraaliuden ja kiertotaloudenmukaisuuden käsitteet sekä määritellään meriklusteri sanana.

Koponen, Pesola (2021): Kiertotalouden mukainen meriklusterin logiikka.

Opinnäytetyössä selvitetään meriklusterin logistiikkaa hiilineutraalissa kiertotaloudessa. Työssä tutustutaan tarkemmin koko meriteollisuuden elinkaariajatteluun, meriklusteri-käsitteeseen sekä uusiin kehitys- ja tutkimuskohtiin logistisilla osa-alueilla.

 

Oletko kiinnostunut tekemään meriklusteriin liittyvän opinnäytetyön? Ota yhteyttä Piia Nurmeen (piia.nurmi@turkuamk.fi)!

 

Uutiset

Yle 12.8.2021: Varustamokonserni Meriaura aikoo kääntää ilmastonmuutoksen voitoiksi – EU:n päästökauppa lisää Suomen merenkulun kustannuksia 300 miljoonalla eurolla vuodessa.

Uusiouutiset 1.2.2021: Meriklusteri kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Sitra 9.12.2020: Merikartta kestävään tulevaisuuteen.