Kirjasto

Kirjasto kokoaa ekosysteemiin ja hiiliviisaan meriklusterin kehittämiseen liittyvät tutkimukset, uutiset ja opinnäytetyöt.

 

Merikartan loppuraportti

Tutustu Merikartan loppuraporttiin, johon on koottu hankkeen vaikutuksia, tuotoksia ja tuloksia.

Opinnäytetyöt

Markus Sotka (2022) Reitti kohti hiilineutraalia ja kiertotaloudenmukaista merenkäyntiä

 

Waenerberg (2022) Hiilineutraalien ratkaisujen sidosryhmäanalyysi meriklusterissa : hiilineutraalien ratkaisujen tulevaisuus

Opinnäytetyössä tutkittiin, mitkä sidosryhmät ja tahot ovat huomioonotettavia puhuttaessa hiilineutraaleista ratkaisuista meriklusterissa. Opinnäytetyö on tehty Merikartta-ekosysteemille ja tästä syytä sitä voidaan hyödyntää kaikkien alalla toimivien ja ekosysteemiin kuuluvien tahojen apuna tulevaisuudessa.

 

Jaakola (2021): How to build trust in ecosystems: case Merikartta

The subject of the thesis is to look at the emergence of trust as the ecosystem builds. Using the Merikartta project, a carbon-neutral circular economy ecosystem will be built in Finland. Almost 90% of the world’s freight is transported by sea. Through trust, the structure of cooperation is strengthened and the best-planned outcome is achieved.

Karjalainen (2021): Hiilineutraalin kiertotalouden tilanne meriklusterissa – Kooste vuosien 2019–2021 hiilineutraaleista kiertotalousratkaisuista meriklusterissa

Opinnäytetyössä tutkitaan, minkälaista kiertotalous ja hiilineutraalia toimintaa maailmalla on meriklusterin osista. Opinnäytetyössä määritetään myös hiilineutraaliuden ja kiertotaloudenmukaisuuden käsitteet sekä määritellään meriklusteri sanana.

Koponen, Pesola (2021): Kiertotalouden mukainen meriklusterin logistiikka

Opinnäytetyössä selvitetään meriklusterin logistiikkaa hiilineutraalissa kiertotaloudessa. Työssä tutustutaan tarkemmin koko meriteollisuuden elinkaariajatteluun, meriklusteri-käsitteeseen sekä uusiin kehitys- ja tutkimuskohtiin logistisilla osa-alueilla.

 

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä Piia Nurmeen (piia.nurmi@turkuamk.fi)!

Uutiset

Yle 12.8.2021: Varustamokonserni Meriaura aikoo kääntää ilmastonmuutoksen voitoiksi – EU:n päästökauppa lisää Suomen merenkulun kustannuksia 300 miljoonalla eurolla vuodessa.

Uusiouutiset 1.2.2021: Meriklusteri kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Sitra 9.12.2020: Merikartta kestävään tulevaisuuteen.

 

Raportit

Rantanen, Hokkanen (2022): Uudistuvan lainsäädännön vaikutus kauppamerenkulun satamien jätehuoltoon

Raportissa selvitetään, miten uudistuva lainsäädäntö vaikuttaa suomalaisissa kauppamerenkulun satamissa tapahtuvaan alusjätteiden jätehuoltoon sekä kartoitetaan uudistusten vaikutukset eri satamatoimijoihin.