Kirjasto

Kirjasto kokoaa ekosysteemiin ja hiiliviisaan meriklusterin kehittämiseen liittyvät tutkimukset, uutiset ja opinnäytetyöt.

 

Opinnäytetyöt

Jaakola (2021): How to build trust in ecosystems: case Merikartta.

The subject of the thesis is to look at the emergence of trust as the ecosystem builds. Using the Merikartta project, a carbon-neutral circular economy ecosystem will be built in Finland. Almost 90% of the world’s freight is transported by sea. Through trust, the structure of cooperation is strengthened and the best-planned outcome is achieved.

Karjalainen (2021): Hiilineutraalin kiertotalouden tilanne meriklusterissa – Kooste vuosien 2019–2021 hiilineutraaleista kiertotalousratkaisuista meriklusterissa.

Opinnäytetyössä tutkitaan, minkälaista kiertotalous ja hiilineutraalia toimintaa maailmalla on meriklusterin osista. Opinnäytetyössä määritetään myös hiilineutraaliuden ja kiertotaloudenmukaisuuden käsitteet sekä määritellään meriklusteri sanana.

Koponen, Pesola (2021): Kiertotalouden mukainen meriklusterin logiikka.

Opinnäytetyössä selvitetään meriklusterin logistiikkaa hiilineutraalissa kiertotaloudessa. Työssä tutustutaan tarkemmin koko meriteollisuuden elinkaariajatteluun, meriklusteri-käsitteeseen sekä uusiin kehitys- ja tutkimuskohtiin logistisilla osa-alueilla.

 

Oletko kiinnostunut tekemään meriklusteriin liittyvän opinnäytetyön? Ota yhteyttä Piia Nurmeen (piia.nurmi@turkuamk.fi)!

 

Uutiset

Yle 12.8.2021: Varustamokonserni Meriaura aikoo kääntää ilmastonmuutoksen voitoiksi – EU:n päästökauppa lisää Suomen merenkulun kustannuksia 300 miljoonalla eurolla vuodessa.

Uusiouutiset 1.2.2021: Meriklusteri kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Sitra 9.12.2020: Merikartta kestävään tulevaisuuteen.