Merikartta kestävään tulevaisuuteen

28.12.2020

Teksti on alun perin julkaistu Sitran sivuilla 9.12.2020

Merten ekosysteemi

Meret ja merten ekosysteemi ovat maapallomme elinehto. Meri toimii meistä monelle elinkeinon lähteenä joko ruuantuotannon, kaupan tai kuljetusten kautta. Meret toimivat myös planeettamme keuhkoina. Ne ovat myös suurin käytössämme oleva hiilinielu ja sitä kautta keskeisessä roolissa ilmaston säätelyssä. (https://unric.org/fi/, 12.11.2020)

Maailman meret eivät voi hyvin. Osa meristä, kuten Suomen rantoja pyyhkivä Itämeri, ovat kärsineet ihmisen toiminnan seurauksista. Itämeren suurimpana uhkana pidetään rehevöitymistä. Sen seurausta ovat jokakesäiset leväkukinnat. Rehevöitymistä aiheuttaa Itämeren pinta-alaa huomattavasti suuremmalta alueelta tulevista valumista. Itämerta ympäröi 14 maata, ja niissä asuu noin 90 miljoonaa ihmistä. Rannikkomaista on jo useiden vuosien ajan valunut Itämereen sekä ravinteita että ympäristömyrkkyjä. (http://www.itamerihaaste.net/, 12.11.2020)

Ilmastonmuutos aiheuttaa merenpinnan nousua. Merenpinta nousee tälläkin hetkellä ja aiheuttaa muutoksia ihmisten elinkeinoihin ja asuttuihin alueisiin. Merten happamoituminen, roskaantuminen ja erityisesti muovijäte merissä tuovat haasteita meriluonnolle. Lisää ympäristöhaasteita tuottavat meriliikenteen aiheuttama vedenalainen melu ja sen vaikutus mereneläviin sekä öljyvahinkojen tai alusten tulipalojen vaikutukset.

Lue koko artikkeli täällä

Nani Pajunen
Johtava asiantuntija
Hiilineutraali kiertotalous
Sitra