Lannoitelaivaus-hanke

Alueet

  • international

Teemat

  • Environmental protection

Osapuolet

John Nurmisen Säätiö

Kiertotalouden mukaiset ratkaisut

Itämeren vilkas lannoiteliikenteen on tunnistettu muodostavat mahdollisesti hyvin merkittävän ravinnepäästöriskin. Vilkkaisiin lannoitesatamiin keskittyviä pistemäisiä päästöjä on kuitenkin mahdollista vähentää kehittämällä lannoitteiden lastaus- ja purkukäytäntöjä ja panostamalla lastijäämien talteen keräämiseen.