Material Maintenance MaMa tool

Alueet

  • international

Teemat

  • Carbon neutrality
  • Circular economy
  • Energiatehokkuus
  • Environmental protection

Osapuolet

Material Maintenance MaMa Oy

Kiertotalouden mukaiset ratkaisut

Hiilijalan jäljen pienentäminen on koko prosessin ydin ja analysoinnin kautta se voidaan todentaa prosessien edetessä. Ympäristövaikutukset tulee ohjeistaa huomiomaan kaikissa ratkaisuissa jo suunnittelun alkuvaiheista lähtien materiaali- ja kuljetuskuormituksen vähentämiseksi. Ilman ympäristöluokitustakin, konkreettisilla pienillä teoilla jo sisutusratkaisuiden näyte- ja mallitusvaiheesta lähtien voidaan projektin toteutus suunnata kohti kestävää kehitystä.