Saint-Gobainin ratkaisut meriteollisuuteen

Alueet

  • international

Teemat

  • Carbon neutrality
  • Circular economy
  • Energiatehokkuus
  • Environmental protection

Osapuolet

Saint-Gobain Finland Oy

Kiertotalouden mukaiset ratkaisut

ISOVER Sea Comfort valmistetaan Suomessa Saint-Gobainin Forssan tehtaalla. ISOVER lasivillaeristeet sisältävät noin 80 % kierrätyslasia. Yksi tonni kierrätyslasia lasivillan valmistuksessa korvaa 1200 kg neitseellisiä raaka-aineita esim. 800 kg hiekkaa. Saint-Gobainin Forssan tehdas otti biokaasun energialähteekseen ensimmäisenä lasivillatehtaana maailmassa vuonna 2010. Viime vuonna toteutettu tutkimus osoittaa, biokaasuun siirtymisen jälkeen lasivillatehtaan hiilidioksidipäästöjen pienentyneen 19 600 tonnia 2010–2018 eli käytännössä tehdas on puolittanut päästönsä alle 10 vuodessa. Käyttämämme sähköenergia on alkuperäsertifikaateilla todennettua 100 % vesivoimaa Suomessa ja kaikissa Pohjoismaissa. ISOVERin tuotteilla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu - merkki. Laadimme ja julkaisemme tuotteillemme kolmannen osapuolen todentamat standardinmukaiset EPD-ympäristöselosteet. Ympäristöselosteet kertovat tuotteen elinkaaren ympäristövaikutukset, joista keskeisenä nyt hiilidioksidipäästöt. Ympäristöselosteet tarjoavat luotettavaa päästötietoa alusten ja laivojen elinkaaren hiilipäästölaskentaan. Julkaisemme ympäristöselosteet omilla verkkosivuillamme ja EPD-operaattoreiden alustoilla esimerkkinä EPD Norge ja EPD International, joista löytyvät Suomessa ja Pohjoismaissa valmistettujen tuotteiden ympäristöselosteet. Viimeisimpinä julkaistut Weberin Ruotsissa valmistettavien Marine lattiatasoitteiden ympäristöselosteet löytyvät täältä. Uusista vähähiilisistä ja kierrätyslasista valmistetuista ratkaisuistamme esimerkkinä ISOVER Sea Climaver- järjestelmä. https://www.isover-tekniset-eristeet.fi/ https://www.weber-marine.com/marine-floor-products.html