Pysy kartalla! -tilaisuuksien tallenteet saatavilla

13.02.2023

Kaikista Pysy kartalla -webinaareista on tallenteet, ja ne saa pyytämällä Turun ammattikorkeakoulun Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmältä sähköpostitse: kiertotalouslabra@turkuamk.fi

 

1.Pysy kartalla! 16.6.2021

16.6.2021 pidettiin ensimmäinen hiilineutraalin kiertotaloudenmukaisen meriklusterin Pysy kartalla -webinaari.  

Puhujat ensimmäisessä Pysy kartalla -webinaarissa ovat:  

– Annukka Lehikoinen/ Merikotka: Meriliikenteen ympäristövaikutusten hallintakysymysten jäsentely: Mitä pitäisi, kannattaisi ja voidaan tehdä?  

– Tapio Karvonen/ Turun yliopisto: Suomalainen Meriklusteri ennen ja nyt  

– Aarni Karjalainen/ Turun amk: Hiilineutraali kiertotaloudenmukainen meriklusteri 

 

2. Pysy kartalla! 28.9.2021

14:30 Verkoston terveiset / Piia Nurmi, Turun amk 

14:05 Meriklusterin rahoitus / Saara Nuotio-Coulon, Turun kaupunki 

15: 00 Maailmanpankin selvitys & Fit for 55 / Mikko Heikkilä, Helsingin yliopisto 

15: 30 Climpactor-ilmastolaskuri / Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus 

 

3. Pysy kartalla! 16.12.2021

Aiheena verkoston kuulumiset 

Verkoston kuulumiset  

Mikä laiva kannattaa mennä milläkin energialla/ Oskar Levander, Kongsberg  

Vety, ammoniakki ja metanooli sekä niiden moottoriteknologiat / Kaj Portin, Wärtsilä  

Bioöljy ja biokaasu / Tero Mäki-Jouppila ja Ville Jussila, Meriaura 

 

4. Pysy kartalla! 15.2.2022

Aiheena kestävyysasioiden huomioiminen merenkulkualan koulutuksessa

Merikartan Pysy kartalla -webinaari 15.2.2022 Aiheena kestävyysasioiden huomioiminen merenkulkualan koulutuksessa:  

Heikki Koivisto, Samk / Miten kestävyys ja vastuullisuus otetaan huomioon merenkulkualan koulutuksessa  

Anneli Frantti, Novida, ÄE-hankkeen projektipäällikkö / Mitä on älykäs ennakointi, minkälaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja miten sitä voitaisiin viedä koulutussisältöihin.  

Inka Mäkiö, Turku amk / Sidosryhmäkyselyn tulokset 2021 

 

5. Pysy kartalla! 21.4.2022 

Aiheena meriklusterin ekosysteemit 

Piia Nurmi / Avaussanat  

Päivi Haikkola, Dimecc / OneSea  

Anita Silanterä, TEM / Kestävän meriteollisuuden kehitysohjelma  

Ilkka Rytkölä, Meyer / Meyerin veturihanke Necosystem  

Kenneth Widell, Wärtsilä / Wärtsilän veturihanke Zero Emission Marine 

Kari Sillanpää, Turku Science Park / Hiilineutraalin kiertotaloudenmukaisen meriklusterin jatkomahdollisuudet  

Piia Nurmi / Merikartan kiteytys, yhteenveto ja kiitokset