Merikartan sidosryhmäkyselyn tulokset on julkaistu

23.06.2022

Olemme julkaiseet Merikartan sidosryhmäkyselyn tulokset. Raportti kertoo Turun ammattikorkeakoulun Merikartta-verkoston puitteissa keväällä 2022 tehdystä sidosryhmäkyselystä ja sen tuloksista.

Sidosryhmäkyselyn tavoitteena oli selvittää sidosryhmien käsitystä oman organisaationsa ja meriklusterin hiiliviisaan, kiertotaloudenmukaisen toiminnan tilasta sekä Merikartta-verkoston vaikuttavuudesta. Sidosryhmäkyselyillä pyrittiin kokoamaan tietoa meriklusterin tilasta yleisesti, sekä antamaan kullekin organisaatiolle mahdollisuuden arvioida oman toimintansa tilaa. Tuloksia käsiteltiin täysin luottamuksellisesti.

Sidosryhmäkyselyn avulla saatiin tietoa meriklusterin toimijoiden tämänhetkisestä kestävän kehityksen mukaisen toiminnan laajuudesta sekä hankkeen vaikuttavuudesta.

Merikartta on kehitteillä oleva ekosysteemi sekä muutosvoima, jonka kautta hiiliviisas meriklusteri etenee entistä vauhdikkaammin. Merikartan tavoitteena on rakentaa avoimuuteen ja luottamukseen perustuva verkosto meriklusterin toimijoiden välille ja näin luoda vakaat toimintaedellytykset kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämiselle Suomessa. Hanke pyrkii kartoittamaan klusterin arvoketjun elinkaaren ympäristövaikutukset ja selvittämään kiertotalouden mukaisen toiminnan mahdollisuudet alalla. Tavoitteena on myös lisätä ja jakaa hankkeeseen osallistujien osaamista sekä synnyttää uusia hankeavauksia ja innovaatioita teemaan liittyen.

Lisätietoja: kiertotalous2.0@turkuamk.fi