Opinnäytetyöaihe Merikartta-hankkeesta: Meriklusterin energianeutraalien ratkaisujen sidosryhmäanalyysi

29.09.2021

Haluatko olla mukana kehittämässä hiilineutraalia meriklusteria?

Merikartta-työssä suunnitellaan muun muassa hankkeita uusien hiilineutraalien energiavaihtoehtojen demonstroimiseksi laivoissa. Uusien energiamuotojen myötä sidosryhmät voivat olla erilaisia kuin aiemmin. Merikartta tarjoaa opinnäytetyöaihetta, joka keskittyy meriklusterin energianeutraalien ratkaisujen sidosryhmäanalyysiin: mitkä ovat energianeutraalien ratkaisujen laivademonstraatioissa oleelliset toimijat ja huomioitavat tahot.

Opinnäytetyö tehdään osana Turku AMK:n vetämää Merikartta-hanketta. Hankkeen kautta on mahdollista tehdä opiskelija-assistentin työtä 300 työtunnin ajan ja samalla tutustut opinnäytetyön aihepiiriin. Myöhemmin voit jatkaa aineiston kokoamista opinnäytetyöksi osana opintojasi.

Työ tehdään kirjallisena joko suomeksi tai englanniksi. Toimeksiannon tulee olla valmis viimeistään keväällä 2022.

Mikäli kiinnostuit aiheesta, lähetä meille 31.10.2021 mennessä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen: kiertotalous2.0@turkuamk.fi. Laita otsikoksi Sidosryhmäanalyysi.

Kiinnostuneet haastatellaan Teamsin välityksellä erikseen sovittavana ajankohtana.

Lisätiedot:

Piia Nurmi
piia.nurmi@turkuamk.fi
Tutkimusvastaava
Turun ammattikorkeakoulu

Merikartta on kehitteillä oleva kiertotalousekosysteemi ja koko ajan laajeneva verkosto. Merikartta on muutosvoima, jonka kautta hiiliviisas ja kiertotaloudenmukainen meriklusteri etenee vielä nykyistäkin vauhdikkaammin. Lisätietoja Merikartasta.